Walther - Fredriksvern Verft

Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
Gå til innhold
9 mm pistol M/38 (Walther)

Data:
 
Kaliber: 9 x 19mm Parabellum
 
Mekanisme: Halvautomatisk etter prinsippet; Kort piperekyl. Den hadde også en doubleaction mulighet.
 
Lengde: 216mm
 
Pipelengde: 125mm
 
Vekt: 840 g uten magasin. Med fullt magasin: 960 g (Stålramme)
 
Magasinkapasitet: 8 patroner
 
Utgangshastighet: 356 m/s
 
Effektiv skuddvidde: 50 m

 
 
Walther P38 er en pistol med kaliber 9x19 mm Parahelium. Det vil si den samme ammunisjonen som brukes i P08 Luger. P38 ble utviklet av Walther Waffenfabrik i Tyskland på slutten av 1930-årene. Den ble godkjent som tjenestepistol i den tyske krigsmakten (Wehrmacht) i 1938 - derav betegnelsen Pistole 38 (P38). Den skulle erstatte P08 Luger som var kostbar å produsere, og som dessuten hadde den svakheten ar den kunne funksjonere dårlig under røffe feltforhold. Året før hadde Walther introdusert en ny parabellum-pistol som fikk betegnelsen HP (Heeres Pistole). Denne pistolen ble lagt fram for vurdering av tyske militære myndigheter, og den ble raskt godkjent som tjenestepistol i Wehrmacht bare noen mindre endringen Den ble dermed standard tjenestepistol sammen med P08 Luger, og den fikk da betegnelsen P38 etter godkjenningsåret. Sverige kjøpte forøvrig inn HP-utgaven allerede i 1937 til sitt forsvar.. Under den andre verdenskrig ble pistolen laget av våpenprodusentene Walther, Mauser og Spreewerk. Våpnene ble merket med en hemmelig produsentkode. Kodene som ble brukt var: Mauser; bfy og svw. Walther; 480 og ac. Spreewerk; cyq.

 
Etter krigen fantes svært mange Walther-pistoler i Norge. Disse ble overtatt av Forsvaret etter at tyskerne kapitulerte den 8. mai 1945. Pistolene ble siden brukt av både Forsvaret og Politiet, men den ble aldri populær som konkurransevåpen. Den var ikke så presis som P08, og den hadde dessuten et grep som var uheldig vinklet. Det ser ikke ut til at denne pistolen har vært særlig brukt ved skolene i Stavern, men i henhold til fordelingsoversikten fra Generalinspektøren og sjefen for Luftvernartilleriet i 1953, disponerte Stavern bare noen få eksemplarer. Produksjonen av P38 opphørte naturlig nok ved krigens slutt i 1945. Mesteparten av produksjonsmaskineriet til Waltherpistolene endte da opp i Frankrike, og dermed ble det våpenfabrikken Manurin som først tok opp igjen produksjonen av P38 etter krigen.
FVV - Siden oppdatert: 03-06-2024
Tilbake til innholdet