Verfts Magazinet - Fredriksvern Verft

Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
FVV
Gå til innhold
Verfts-Magazinet

Foreningen utgir et eget medlemsblad som heter ”Værfts-Magazinet”. Bladet kommer ut 3 ganger pr år og inneholder bilder og artikler om Fredriksvern verfts historie. Mye av stoffet har ikke vært publisert tidligere.
Redaktør for bladet er Per Inge Olsen mobil: 932 66 620, e-mail-adresse: per.inge.olsen@lf-nett.no

Per Inge tar gjerne imot tips om stoff som bør tas inn i bladet, eller ris og ros om bladets utforming.
 
FVV - Siden oppdatert: 20-12-2021
Tilbake til innholdet