Verfts Magazinet - Fredriksvern Verft

Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
FVV
Gå til innhold
Verfts-Magazinet
 

 
Foreningen utgir et eget medlemsblad som heter ”Værfts-Magazinet”. Bladet kommer ut 3 ganger pr år og inneholder bilder og artikler om Fredriksvern verfts historie. Mye av stoffet har ikke vært publisert tidligere.
 
 
Redaktør for bladet er Per Inge Olsen mobil: 932 66 620, e-mail-adresse: per.inge.olsen@lf-nett.no
 

 
Per Inge tar gjerne imot tips om stoff som bør tas inn i bladet, eller ris og ros om bladets utforming.
 
Nedenfor finner du alle eksemplarer av Værfts Magazinet fra 2002 og til dd.
(Denne siden er under arbeid!)

01 2023        02 2023       03 2023

01 2022       02 2022       03 2022

01 2021       02 2021        03 2021

01 2020       02 2020        03 2020

01 2019       02 2019        03 2019

01 2018       02 2018        03 2018

01 2017       02 2017        03 2017

01 2016      02 2016        03 2016

Publiserte artikler fra 2002-2023


Artikler XLSX - ikke i ordenFVV - Siden oppdatert: 19-01-2024
Tilbake til innholdet