Verfts-Magazinet - Fredriksvern Verft

Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
FVV
Gå til innhold

Verfts-Magazinet
 


 
Foreningen utgir et eget medlemsblad som heter ”Værfts-Magazinet”. Bladet kommer ut 3 ganger pr år og inneholder bilder og artikler om Fredriksvern verfts historie. Mye av stoffet har ikke vært publisert tidligere.
 

Redaktør for bladet er Per Inge Olsen mobil: 932 66 620, e-mail-adresse: per.inge.olsen@lf-nett.no
 


 
Per Inge tar gjerne imot tips om stoff som bør tas inn i bladet, eller ris og ros om bladets utforming.

Nedenfor finner du pdf filer av alle utgitte Værfts Magaziner fra 2002 og til dd.
(siden oppdateres fortløpende)


01 2023       02 2023         03 2023

01 2022       02 2022        03 2022

01 2021        02 2021        03 2021

01 2020       02 2020         03 2020
FVV - Siden oppdatert: 20-11-2023
Tilbake til innholdet