Verftet i dag - Fredriksvern Verft

Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
Gå til innhold
Verftet i dag

Fredriksvern verft eies av Staten ved Forsvarsdepartementet og forvaltes av Forsvarsbygg. Forsvarsbygg har ansvar for drift og vedlikehold av bygninger og anlegg og står for utleie av bygninger til ulike formål. Verftet er i dag arena for et mangfold av kunst og kulturaktiviteter. Flere av de gamle bygningene huser atlieer, kunstutstillinger, historiske utstillinger, kystkulturvirksomhet samt revyscene. Verftsområdet nyttes ofte som konsertarena i sommerhalvåret. I noen av bygningene er det selskapslokaler som kan leies ut til private arrangementer.
Etter at Forsvaret trakk seg ut i 2002 har flere utdanningsinstitusjoner og etater etablert seg ved Fredriksvern verft, i hovedsak på den nyere del av verftet som ligger utenfor vollene. Følgende har tilhold på verftet i dag:

-Justissektorens kurs- og øvingssenter
-Politihøgskolen avdeling Stavern
-Utrykningspolitiets hovedkontor
-Vestfold sivilforsvarsdistrikt
-Norges brannskole – alarmoperatørutdanning

Link til:
Forsvarsbygg
FVV - Siden oppdatert: 04-07-2024
Tilbake til innholdet