Suomi - Fredriksvern Verft

Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
Gå til innhold
9 mm maskinpistol M/37-39 (Suomi)

9mm maskinpistol M/37-39 (Suomi)
De første norske avdelingene som kom i kontakt med dette våpenet var politroppene i Sverige under krigen. Våpenet kom til Norge med dem i 1944 da de gikk inn i Finnmark, og da freden kom i 1945. I alt kom det inn 18 000 våpen av forskjellig slag med troppene fra Sverige. Det var blant annet 9mm maskinpistol M/37-39 (Suomi) og 9mm pistolM/40 (Lahti). I følge en våpenoversikt fra 1953 hadde Luftvernartilleriet 943 Suomi maskinpistoler og 325 Lahti pistoler på den tiden. Suomi maskinpistoler var i bruk på befalsskolen i Stavern fra 1958 til 1970.Erfaringene med maskinpistolen var meget gode. Den var funksjoneringssikker og presis, og den hadde en meget høy kvalitet, men den var tung og klumpete, og det var kanskje grunnen til at den ikke ble så populær hos oss under mer fredelige forhold. Som feltvåpen var den imidlertid uovertruffen og finnene lovpriste den, ikke minst fordi den funksjonerte sikkert selv under iskalde vinterforhold med minus 30 grader og mye snø. I Luftvernartilleriet ble denne maskinpistolen brukt av sersjantbefal og UB-korporaler på lagsnivå.

Suomi (Finland) maskinpistol var konstruert og utviklet av den finske våpenkonstruktøren Aimo Lachti allerede i 1920-1930 årene. Den første prototypen var ferdig i 1922, og i 1926 ble den første arbeidsutgaven laget. Den benyttet 7,65 x 22 Luger/Parabellum ammunisjon. Den endelige versjonen som ble antatt av den finske hæren i 1931 fikk betegnelsen; Suomi-KP Model 1931, eller kort og godt KP-31. KP står for konepistooli som betyr automatisk pistol på finsk. Suomi maskinpistol ble produsert av den kjente finske våpenfabrikken Tikkakoski OY, og den ble også fabrikkert på lisens av Madsen i Danmark, Husqvarna i Sverige og av Hispano Suiza i Sveits. Den ble mest brukt av det finske og svenske forsvaret, men den ble også eksportert til de baltiske landene, og til noen europeiske og sør­amerikanske land. 9mm maskinpistolM/37-39 ( Suomi) ble brukt med stort hell under Vinterkrigen mot Sovjetunionen i 1940. Her ble det vist for all verden hvilken betydning maskinpistoler kan spille i en moderne krig. Finland stoppet produksjonen av Suomi i 1944, men den var faktisk i bruk i det finske forsvaret helt til etter 1990 da den ble erstattet av mer moderne angrepsrifler med kalibret 7,62 x 39. De er produsert av Valmet under betegnelsen 7,62 mm RK95 TP, eller 7,62 mm RK62. Disse våpnene er forbedrede utgaver av det berømte russiske AK-47 Kalashnikov geværet.

Suomi maskinpistol opererer etter prinsippet; tungt sluttstykke. Den har en omstiller mellom sikring- enkeltskudd og automatisk ild. En spesiell detalj er at skuddløsningen skjer FØR. patronen er kommet helt inn i kammeret, altså mens sluttstykket fremdeles er i hurtig bevegelse framover. Sluttstykkets tyngde og større treghet utnyttes dermed til å skape en sikker låsing når trykket i kammeret er størst. Maskinpistolen er produsert av kvalitetsstål og alle delene på våpenet er nøyaktig tilvirket og tilpasset. Når man holder våpenet i hånden og studerer det litt, får man et inntrykk av at det er våpen av høy kvalitet, og at konstruksjonen er godt gjennomtenkt. Sluttstykket og låskassen er maskinerte deler av kvalitetsstål, altså ikke utstanset, og sluttstykket og låskassen er så nøyaktig tilpasset hverandre at det blir nesten helt lufttett. Det bakre lokket på låskassen må skrues på slik at det der også blir nærmest hermetisk lukket. Dette er nødvendig av tekniske grunner for at man skal kunne oppnå en reduksjon i skuddtakten ved at man benytter en enveis vakumventil i lokket. Når sluttstykket beveger seg bakover etter skuddløsningen, slipper ventilen luften ut fra rommet bak sluttstykket. Når sluttstykket beveger seg fremover igjen mot kammeret blir ventilen stengt og dermed blir farten forover bremset ned på grunn av trykkforskjellen. Ladearmen, som kan minne litt om hevarmen på en repeterrifle, er plassert i bak- og underkant av låskassen. Den beveger seg ikke under ildgivning slik den gjør på de fleste andre maskinpistoler. Den kombinerte sikringen og omstilleren fra enkeltskudd til automatisk ild er plassert i forkant av avtrekkerbøylen hvor den lett kan opereres med avtrekkerfingeren. En annen spesiell detalj er den utskiftbare pipen og pipebeskyttelsen. Muligheten for å skifte pipen raskt er det vanligvis bare maskingevær og mitraljøser som har, men under intensiv automatisk ildgivning, kanskje etter at mange hundre skudd er avfyrt, er pipen så varm at det er viktig å kunne skifte den raskt også på en maskinpistol.

Suomimaskinpistolen kan mates med ammunisjon, enten fra et boksmagasin, eller et trommelmagasin. Boksmagasinet er enten av den konvensjonelle stavmagasintypen med plass til 20 patroner, eller av en bredere type med plass til 50 patroner. I Norge ble det benyttet magasiner for 36 patroner. Disse er opprinnelig produsert av Husqvarna for den svenske armeen, men også finnene adopterte denne magasintypen på 1950 tallet. Trommelmagasinet kan ta 40 patroner, eller som det ble på senere versjoner hele 71 patroner. Dette inspirerte russerne til å ta i bruk slike trommelmagasiner på deres PPD og PPSch MP’er.

Generelt sett Suomi KP-31 et meget effektivt våpen. Den holdt en meget høy kvalitet, den var pålitelig og nøyaktig, men den var tung og ble for kostbar å produsere.
 
FVV - Siden oppdatert: 04-07-2024
Tilbake til innholdet