MP5 - Fredriksvern Verft

Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
Gå til innhold
9mm maskinpistol MP5, A2N

Heckler & Koch’s 9mm maskinpistol MP5 er en av de mest berømte og mest brukte maskinpistolene som er utviklet etter den andre verdenskrig. Utviklingen begynte allerede i 1964 under betegnelsen HKMP- 54, eller også forenklet til HK54. Det tyske politiet og grensevakten anskaffet HK54 i 1966 og gav den betegnelsen MP-5. Den var opprinnelig tilgjengelig i to versjoner- MP-5 med fast kolbe, og MP-Heckler & Koch’s 9mm maskinpistol MP5 er en av de mest berømte og mest brukte maskinpistolene som er utviklet etter den andre verdenskrig. Utviklingen begynte allerede i 1964 under betegnelsen HK MP- 54, eller også forenklet til HK54. Det tyske politiet og grensevakten anskaffet HK54 i 1966 og gav den betegnelsen MP-5.

Den var opprinnelig tilgjengelig i to versjoner- MP-5 med fast kolbe, og MP-5A1 med utrekkbar kolbe. Senere er det gjort flere forbedringer på maskinpistolen; blant annet av siktene, magasinet og avtrekkerenheten. Med tiden har MP-5 blitt adoptert av svært mange politi-, sikkerhets- og militære styrker over hele verden. Blant noen av de mange brukere kan nevnes; britisk politi og militære SAS avdelinger, amerikansk politi, FBI, US Navy og US Marine Corps. MP-5 produseres fortsatt i Tyskland av Heckler & Koch, men den blir også produsert på lisens i Hellas, Iran, Pakistan og Mexico. Det tyske Bundeswehr anskaffet imidlertid ikke MP-5, de valgte isteden den berømte israelsk UZImaskinpistolen som ble lisensprodusert i Belgia. Det var sannsynligvis økonomiske årsaker til dette valget.

MP5 regnes som et særdeles presis våpen som det er lett å lære seg å mestre. Funksjoneringsprinsippet som benyttes, hvor sluttstykket er låst i fremre stilling i avfyringsøyeblikket, gjør at våpenet er meget nøyaktig under avgivelse av enkeltskudd. Det er dessuten svært liten rekyl såfremt man ikke avgir automatisk ild. Omstilleren på den ’’norske” utgaven har tre stillinger: Safe, single og auto. Andre versjoner kan i tillegg ha dobbeltskudd og tre skudds serie. Hvilke alternativer som er tilgjengelige varierer mellom de forskjellige modellene. Noen spesialversjoner ble laget i et begrenset antall for ’’The US Law Enforcement Market” på 1980 - og 1990 tallet. Disse våpnene hadde kalibrene 10mm Auto (10x25mm) og .40S&W (10x22mm) som både er grovere og kraftigere enn 9mm Parabellum ammunisjonen. Det produseres også forskjellige utgaver av MP-5 for salg på det sivile markedet med den gamle betegnelsen HK-94. Disse versjonene lages med forskjellige pipelengder og kalibre, men kun med mulighet for halvautomatisk ild. MP5 er produsert i hele 120 forskjellige varianter, alle med forskjellige benevnelser. I Forsvaret finner vi versjonene MP5A2 (fast kolbe), MP5A3 (innskyvbar kolbe) og MP-5K(kortere utgave uten kolbe). I likhet med AG-3 blir MP-5alltid avfyrt med patronen i kammeret og sluttstukket lukket og låst i fremre stilling. Dette øker presisjonen betraktlig når det skytes enkeltskudd, men det kan oppstå problemer dersom løpet har blitt overopphetet etter automatisk ildgivning ved at patronen som ligger klar i kammeret kan bli annsatt ukontrollert av den høye varmen i kammeret. Når det er fare for at det kan skje, bør ladehåndtaket låses i bakre stilling inntil ildgivningen skal gjenopptas.

MP-5 s suksess er enestående og skyldes utvilsomt dens høye kvalitet, pålitelighet og enkeltskudds presisjonen. MP-5 er i grunnen rett og slett en forminsket utgave av AG-3. Den har den samme design, og den fungerer etter det samme prinsippet; Rekyldrevet, forsinket rullelås. Etter at MP-5 ble anskaffet til bruk i Luftforsvaret, ble dette det personlige våpenet for befal på løytnants- og kapteinsnivå, samt for enkelte andre personellgrupper. MP-5 blir erstattet av en helt annerledes maskinpistol alerede i august 2008. Den er også produsert av Heckler & Koch, og har benevnelsen MP-7. Kalibrer som er 4,6 x 30 mm. representerer noe helt nytt. Dette er et uvanlig fint kaliber, men det har allikevel en betydelig større gjennomslagskraft og rekkevidde enn MP-5 med 9mm Parabellum ammunisjon. Den nye MP-7veier bare 1.5 kg uladet og har en lengde på bare 42 cm når kolben er innskjøvet.
FVV - Siden oppdatert: 04-07-2024
Tilbake til innholdet