Lahti - Fredriksvern Verft

Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
Gå til innhold
9mm pistol M/40 (Lahti)

9mm pistol M/40 (Lahti)
Data:
Opphavsland: Sverige

Produsent: Husqvarna

Kaliber: 9 x 19mm Parabellum

Mekanisme: Halvautomatisk etter prinsippet; Kort piperekyl

Lengde: 205mm

Pipelengde: 127mm

Vekt: 1,250 kg ladd

Magasinkapasitet: 8 patroner

Utgangshastighet: 356 m/s

Effektiv skuddvidde: 50 m

Et annet våpen som kom til Norge med politroppene fra Sverige var 9mm pistol M/40 (Lahti). Dette1 er en svensk produsert pistol som ble approbert av det svenske forsvaret i 1940. Den ble laget på Husqvarna Våpenfabrikk som etter hvert produserte ca. 82.000 stk M/40 pistoler. Husqvarna produserte pistolene på lisens fra Finland, og de er i prinsippet lik de finske orginale Lahti L35. Pistolen ble utviklet av den legendariske våpenkonstruktøren Aimo Lahti som presenterte den allerede i 1929 som svar på et ønske fra de militære myndighetene om å få en ny pistol som kunne funksjonere pålitelig i selv i de kaldeste skandinaviske vintrene. Aimo Lahti’s forslag ble akseptert i 1935 og pistolen fikk benevnelsen L35. Noen år senere var også den svenske hæren ute etter å anskaffe nye pistoler. Som nevnt under kapitlet om Walther P38, kjøpte Sverige inn pistoler av typen HP til Armeen i 1937. HP var forløperen til P38 som Wehrmacht valgte, men da den andre verdenskrigen brøt ut i 1940 oppsto det problemer av forsyningsmessig og politisk art. Da svenskene observerte hvor godt L35 gjorde det i Vinterkrigen, ble de overbevist om dette også var armépistolen for dem. De anskaffet pistolen og ga den betegnelsen M40, skjønt den ble tatt inn i tjeneste først i 1942. Den finske modellen var produsert av Valtion Kivaaritehdas (Statens våpenfabrikk) i Jyvaskylå, og den svenske versjonen som nevnt av Husqvarna våpenfabrikk, men begge utgavene er kjent som Lahti. Det er mange mindre forskjeller på de finske og svenske variantene og bildet blir ytterligere komplisert ved at den finske L35 ble modifisert flere ganger i den tiden den ble produsert. Produksjonen i Finland gikk sakte fordi pistolene praktisk talt ble håndlaget og den ble også avbrutt av krigene med Sovjet unionen i 1939-40 og i 1944 - 46. Da produksjonen stoppet for godt i 1950 var det laget ialt 12.000 pistoler i Finland. Den finske armeen kjøpte riktignok inn 1250 pistoler så sent som i 1958, men disse var delvis laget av Husqvarna- fabrikkene i Sverige, sannsynligvis fordi noe av det originale maskineringsverktøyet var utslitt, eller kassert.

Den svenske produksjonen ved Husqvarna gikk uten problemer når den først kom igang, og mellom 1942 og 1946 ble det produsert over 80.000 M40 pistoler, og nesten 1000 av den sivile utgaven. Bortsett fra de første prototypene av pistolen som var i kaliberet 7,62mm Parabellum, ble alle de finske og svenske pistolene laget i kaliberet 9x19mm Parabellum. Den er blant de mest interessante og spesielle halvautomatiske pistolene som noen gang har vært brukt av militære. Den var produsert i en tid som gjorde at den ble brukt i Vinterkrigen med Sovjet Unionen i 1939 og 40. Bortsett fra den lille ordre i 1958 stoppet all produksjon opp i 1950, men enda på 1980 tallet var pistolen i tjeneste i det finske og svenske forsvaret. De finske pistolene er merket med VKT på grepet, mens de svenske er merket med Husqvarnas kjente logo. VKT pistolene er høyt verdsatt av samlere på grunn av at de for en stor del er håndarbeidet, og at de er laget av førsteklasses spesialstål. Ved første øyekast kan Lahti pistolen minne mye om en P08 Luger, med sin særegne form på grepet og den slanke pipen. Dette er nok ingen tilfeldighet siden 7,65mm Luger var L35 ’s forgjenger i finsk tjeneste. Lahti er imidlertid en større og tyngere pistol som er mer kantete i formen. Lahti er kjent for å være pålitelig og funksjonssikker, og den er langt bedre under ekstreme forhold enn P08Luger som jo ikke akkurat er berømmet for å være det. M40 pistolen var eksepsjonelt god å skyte med. Den hadde en naturlig, og mange vil si, riktig vinkel på grepet, den hadde en lang pipe og den store vekten bidro til at rekylen ble liten. Den hadde store, klare sikter, som jo er en fordel i felten under dårlige lysforhold. Avtrekket er imidlertid ikke så bra. Det er ikke spesielt tungt, men det kan være litt langt og ’’grumsete”.

Til tross for de mange fordelene med våpenet ble den aldri populær som konkurransevåpen blant skytterne i Luftvernartilleriet. De valgte P08 Luger og aksepterte dermed at det oppsto en og annen funksjoneringsfeil. I følge en våpenoversikt fra 1953 hadde Luftvernartilleriet i alt 325 stk. 9mm pistol M/40 (Lahti) på den tiden. Det var bare LVAV og LVAN som var tildelt disse pistolene på den tiden. En av hemlighetene bak funksjoneringssikkerheten er en slags aksellerator som gir sluttstykket et ekstra spark bakover når det låses opp etter skuddløsning. Dette er viktig når kruttgasstrykket er redusert under ekstremt lave temperaturer, eller når det skytes med svakere ammunisjon.

Som konklusjon kan det sies at pistolen er meget funksjoneringssikker, den er pålitelig, solid,og den er presis. Hva mer kan man forlange? Vel, den burde kanskje vært både smekrere og lettere, og ikke minne så mye om et jordbruksredskap som en engelsk våpentester skrev.
FVV - Siden oppdatert: 04-07-2024
Tilbake til innholdet