Kommandersersjantrommet - Fredriksvern Verft

Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
FVV
Gå til innhold
Kommandersersjantrommet

I det ene hjørnet av Kadettbrakka ligger det et helt spesielt rom. Det er en utstilling av fotografier fra Krigsskolens sommerøvelser ved Fredriksvern verft i perioden 1896-1934. På to av rommets vegger er det tegnet portretter av kadetter fra 1920-årene som var kommandersersjanter eller furerer (lavere befalsgrader). Her er det også et portrett av Kronprins Olav som var kadett fra 1921-1924.
Rommet er åpent på forespørsel om omvisning av grupper.

Kontakt: Kjerstin Berby på mob 472 32 025 eller   e-post: fvvguiden@outlook.com
FVV - Siden oppdatert: 22-09-2020
Tilbake til innholdet