Hva skjer - Fredriksvern Verft

Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
FVV
Gå til innhold
Hva skjer

1 juli 2020 kl 1115 ble Regimentsalen på Fredriksvern Verft offisielt åpnet.

Fredriksvern Verfts Venner har jobbet med saken over lengre tid (ca 1 år). Planen var å åpne den 9 april (80 år etter krigsutbruddet), men Covid-19 satte en stopper for det. Derfor ble 1 juli valgt, som er samme dag som Luftvernregimentet offisielt ble etablert (1 juli 1934). Regimentsalen skal være et minne over de 30 luftvernartillerister som falt under krigen 40-45. Etterlatte etter de falne, ordfører og representanter fra Luftforsvaret var invitert. I tillegg var også to fra Marinemusikken tilstede, tilsammen 40 personer.
Åpning ved leder FVV Dyveke Bast, som deretter overlot ordet til Kjell R. Bugge, som loset oss flott gjennom hele seremonien.
Først ble Regimentsalen offisielt åpnet av festningsforvalter Trond Bergan. Deretter fikk vi en flott orientering om etableringen av Luftvernregimentet av Kjell T. Olsen. Videre tok Dag Tvedt oss med på noen av sin fars opplevelser i Luftvernregimentet under krigen.
Leder fremførte så diktet "URIAS", før Minneveggen over de 30 falne ble avduket av Larviks ordfører Erik Bringedal.

Deretter ble det lagt ned krans ved minnesteinen over Luftvernregimentets falne, ved oberst Ørjan Pettersen Luftforsvarsstaben. Under kransnedleggelsen ble signalet "Bønn" spilt av Jon Klavenes og Anne Marit Harbæk, begge fra Marinemusikken.

Så ble det servering av kaffe og kaker i Kongesalen. Festningsforvalter Bergan ga en flott orientering om Fredriksvern Verft fra 1750 til i dag. Videre orienterte Per Inge Olsen om Kommandantboligen.
Ordføreren takket for invitasjonen og ett flott arrangement og overrakte blomster til leder.
Til slutt takket oberst Ørjan Pettersen for invitasjonen og ga en liten orientering om hva som vil skje med luftvernet videre fremover i tid.

OBS!
Fredriksvern Verfts Venner (FVV) har anskaffet noen glass fra Nøstetangen med Fredrik V monogram på. Vi har også krus med samme monogram, samt innskriften Fredriks Verfts Vern under monogrammet
Begge kan sees på siden "Effekter til salgs".

FVV i samarbeide med Luftmilitært Samfund kan tilby to bokpakker - i meget begrenset opplag. Bokpakke 1 er boken "Nike- bataljonen 25 år" skrevet av Eiliv Thorheim. Den koster kr. 150.-; pakking og porto inkludert. Bokpakke 2 inneholder samme bok samt bladet "Luft Posten" utgitt i fm Nike-bataljonens 50 års jubileum i 2009 og heftet "Med norske flygere på kontinentet". Bokpakke 2 koster kr. 250.-; pakking og porto inkludert.
Bøkene kan sees på siden "Effekter til salgs".

Bestilling kan sendes på e-post til; fvvstavern@hotmail.com

Flagglistene for juli og august er publisert på nettsiden.
Se listene under Flagging på verftet, og følg linken.

FVV's kontor i Kadettbrakka er åpent hver mandag fra 1000 - 1400.
Du er hjertelig velkommen!

*****************************************************************


FVV - Siden oppdatert: 02-07-2020
Tilbake til innholdet