Historikk - Hva skjer - Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Go to content

Historikk - Hva skjer

Sommeråpning på museene
I sommer var museene våre svært godt besøkt.

Påsken 2019
I påsken var begge museene våre åpne og godt besøkt stort sett alle dager.

Åpne museer i påsken
Årets påske ble en suksess mye takket et utrulig flott vær i Stavern. Begge museene vår ble svært godt besøkt alle dager.

Tur til Trøgstad fort
Årets medlemstur gikk til Trøgstad fort i indre Østfold. Et sted som var et nytt bekjentskap for de aller fleste av deltakerne. I alt 31 personer benyttet seg av tilbudet. Vi ble mottatt av venneforeningens formann Rolf Gjessing og Rolf Rogde Thomassen, som ga oss en flott orientering om fortets historie. Flere av deltakerne husket nok at Trøgstad var et sted hvor rakettsystemet Nike hadde et rakettbatteri i perioden 1959-91.
Omvisningen foregikk både utendørs og inne på fortet. Blant annet en tur i fjellanlegget hvor et av panserbatteriene hadde sine fortifikasjoner. Omvisningen og den historiske gjennomgangen ble knyttet opp mot situasjonen i Norge og resten av kontinentet på en måte som gjorde at det ble en fullverdig historietime. En sak litt på utsiden av fortets historie, var en samling av luftvernskyts og ildledningsutstyr som ble brukt helt opp mot våre dager.
I dag er fortet et attraktivt friluftsområde i tillegg til at flere bygninger er leid ut til næring. Etter omvisningen ble det servert en enkel lunsj i ildledningsbunkeren hvor Nike batteriet holdt til, og som i dag er venneforeningens lokaler. Det var en meget fornøyd forsamling som tok farvel med fortet ut på ettermiddagen.
De som vil ha flere fakta, gå inn på: www.trogstad-fort.no/
Siden vi var så nær grensen ble tilbaketuren lagt til sjøveien fra Strømstad til Sandefjord.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sjøkrigsskolens 200-års markering i Stavern

Fredag 11. august 2017 var det en storstilt markering i Stavern ifm at det var 200 år siden Sjøkrigsskolen ble etablert. Forløperen til dagens Sjøkrigsskole, Sjøkadettinstituttet, startet sin utdanning i Fredriksvern med 9 kadetter 27. oktober 1817. Arrangementet var nøye planlagt av FVV i et tett samarbeid med Sjøkrigsskolen i Bergen. En viktig del i arrangementet var besøket av skoleskipet Statsraad Lehmkuhl som ankret opp på havnen med over 100 sjøkadetter om bord. Under innseilingen hang kadettene i riggen og sang shanties. Skipet ble møtt med salutt av Tordenskiolds soldater og ved ankomst var det marsjkonsert ved Marinemusikken på Kronprinstomta. Fra bryggen marsjerte kadettene opp til den gamle Rådhusbrakka i Pumpeparken. Det var her, i 2. etasje, at Sjøkadettinstituttet hadde sine klasseværelser. Kadetter og inviterte gjester ble her gitt en historisk orientering om Sjøkadettinstituttets etablering og virksomhet i Fredriksvern. Deretter var det kirkeparade i Fredriksvern kirke etter mønster av hvordan dette foregikk i 1817 etterfulgt av lunsj i den gamle gymnastikksal. Alle kadettene fikk en omvisning på Fredriksvern verft og deltok i en markering i Minnehallen hvor krans ble lagt ned. Om kvelden var det mottakelse om bord på skipet for inviterte gjester. I tillegg til de norske kadettene var det også med kadetter fra Finland, Danmark, Sverige og Italia.
Sist oppdatert 01.01.2020
Back to content