FVVs styre - Fredriksvern Verft

Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
FVV
Gå til innhold
Styre
Medlemmer
Tlfnr
E-mail
Periode
Leder
Trygve Bruun
906 37 423
trybruun@online.no
2022-2024
Nestleder
Dyveke von Hanno Bast
913 76 292
dyvekeb@online.no
2022-2024
SekretærKjell Reidar Bugge992 08 711
kbugge@online.no
2021-2023
KassererKjerstin Berby412 32 025
kberby@online.no
2022-2024
StyremedlemOla Vebjørn Halden481 16 279
ohalden@online.no
2022-2024
Styremedlem
Terje Skjølberg959 28 208
terje.skjølberg@gmail.com
2022-2024
Styremedlem
Tom Kjær
tomkjaer@yahoo.no
2021-2023
VaramedlemKarsten Haaberg992 08 709
kar-haab@outlook.com
2022-2024
Varamedlem
Marianne Sørli454 33 327
masoerl@gmail.com
2022-2024
Varamedlem
Hans Welding997 79 075
hans@weldingh.se
2021-2023
Varamedlem
Jahn Schipsted411 26 513
jahn.schipsted@online.no
2021-2023
RevisjonRevisorKarl Bjørn Andersen975 62 818
karl.bjrn.andersen@lf-nett.no
2022-2024
VaramedlemErling Halvorsen930 92 360
erling.hedly@c2i.net
2021-2023
ValgkommiteLederDag Tvedt928 48 036
dht@online.no
2022-2024
MedlemStig Frydenlund472 66 282

2020-2023
MedlemArne Hustvedt

2022-2024

Signalens venner
Jan Lotherington


2022-2024

Leder redaksjonskomiteen Verfts-Magazinet - Ansvar fotoarkiv
Per Inge Olsen
932 66 620
per.inge.olsen@lf-nett.no
Flaggansvarlig - Museeumsansvarlig
Terje Skjølberg
Olav Bjørnflaten
959 28 208
400 67 106
terje.skjølberg@gmail.com
olav.bjrnflaten@lf-nett.no
FVV - Siden oppdatert: 27-06-2022
Tilbake til innholdet