Formål og oppgaver - Fredriksvern Verft

Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
Gå til innhold
Formål og oppgaver

Fredriksvern Verfts venner er en ideell organisasjon som ble stiftet 31 januar 2002. Foreningen skal arbeide for å bevare og forskjønne Fredriksvern verft med Stavern fort og blokkhusene, samt å formidle kunnskap om disse nasjonale kulturminners historiske og kulturelle betydning. Videre skal foreningen bidra til at Fredriksvern verft skal være en arena for kulturaktiviteter tilpasset bygningene og områdets historie og særpreg.
Som et ledd i informasjonsarbeidet forestår våre egne guider omvisning for grupper på verftsområdet og i flere av bygningene som rommer ulike historiske utstillinger. Henvendelser om dette kan gjøres til venneforeningen direkte på e-post eller telefon;

Kontakt: Kjerstin Berby på mob 472 32 025 eller e-post: fvvguiden@outlook.com

Vi står for driften av tre ulike utstillinger, Galeimuseet i et av Galeiskurene, Kommandersersjantrommet og Luftforsvarsutstillingen begge lokalisert i Kadettbrakka. Galeimuseet og Luftforsvarsutstillingen er åpen for publikum flere dager ukentlig i sommerhalvåret. Kommandersersjantrommet er kun åpent ved omvisning av grupper.
Vi utgir et eget medlemsblad, «Værfts-Magazinet» som bringer artikler og bilder knyttet til verftets mangeårige historie som forsvarsanlegg og foreningen har vært en betydelig bidragsyter ifm markering av ulike historiske jubileer knyttet til verftets historie.
Flagget vaier over verftet hver dag året rundt. Det er våre medlemmer som gjennom en fantastisk dugnadsinnsats står for heising og firing.
Medlemskap i foreningen er åpent for alle.

Kontortid/sted:
Kadettbrakka hver mandag fra kl 1000 til kl 1400.

Kontaktinfo:
Fredriksvern Verfts Venner
Postboks 161
3291 Stavern
e-post: fvvstavern@hotmail.com

Orgnr:
987 324 759
Kontonr:
2551.01.30955
FVV - Siden oppdatert: 03-06-2024
Tilbake til innholdet