Effekter til salgs - Fredriksvern Verft

Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
Gå til innhold
                                Effekter til salgs

Krus

FVV har fine blå krus med Fredrik V's monogram på.
Krusene er til salgs for kr 100.- - pluss porto ved forsendelse.
 
Bøker
 
Som et ledd i formidling av Fredriksvern verfts historie har vi utgitt flere bøker. Disse er til salgs kun gjennom venneforeningen.
 
«Fredriksvern verft 1750-2000. Fra Galeiverft og flotilje til moderne skolesenter»
 
Denne boken er skrevet av Kari Korsdal og Hans Støvern og ble utgitt i forbindelse med Fredriksvern verfts 250 årsjubileum i 2000.
 
Boken gir et lettfattelig sammendrag av verftets historie fra etableringen i 1750 og fram til jubileet i 2000. Den beskriver de ulike perioder fra Marinens aktiviteter (1750-1896) Krigsskolen (1896-1934) Luftvernregimentet (1934-1940) Krigen (1940-1945) og Luftforsvarets utdanningsvirksomhet fra 1946.

 
 
«Luftforsvarets skolesenter Stavern – et moderne skolesenter på historisk grunn»
 
Boken er skrevet av Hans Støvern og ble utgitt i 2002 – det året Forsvaret la ned sin virksomhet ved verftet. Boken gir et detaljert bilde av Luftforsvarets utdanningsvirksomhet fra 1946 til 2002 herunder de ulike skoler, kurser, våpensystem, organisasjon, idrett og daglig liv.

 
 
«Værftsminner»
 
Forfatter av boken er Rune Sørlie. Boken er laget som et album og inneholder bilder fra Fredriksvern verft fra ca. 1860 og framover. Rune Sørlie har utgitt flere bøker med historiske fotografier fra Stavern i en serie kalt «Stavernsminner» Denne boken er nummer 4 i serien.
Boken inneholder en rekke unike bilder som på sin egen måte dokumenterer verftets historie.

 
Bøkene er til salgs for kr 250.- - pluss porto ved forsendelse.
 


 
«Little Norway»
 
Denne boken omhandler «Little Norway» stedet i Canada hvor norske flygere, navigatører og teknikere ble utdannet under krigen. Den er skrevet etter notater av Per Conradi Hansen og utgitt av stiftelsen Militærhistorisk Forum Østlandet. Hansen var opprinnelig fra Larvik og arbeidet fra 1936 til 1939 som journalist i Larvik Amtstidende. Den er skrevet på engelsk
 
Til salgs for kr 150,- - pluss porto ved forsendelse.
 
 
 


«Nikebataljonen - De første 25 årene»
 
Denne boken omhandler NIKE-bataljonens historie de 25 første årene. Den er skrevet av oberstløytnant Eiliv Jørgen Thorheim. Boken inneholder også en rekke bilder.
 
Til salgs for kr 100,- - pluss porto ved forsendelse.

Hefter og brosjyrer
 
I tillegg til bøkene er det utgitt flere hefter og brosjyrer:
 
«Håndvåpen som har vært i bruk på Fredriksvern verft etter 1945» Pris kr 100.-
 
«Fra Forsvaret til Justissektoren» Pris kr 100.-
FVV - Siden oppdatert: 04-07-2024
Tilbake til innholdet