Naboforeninger - Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Gå til innhold

Hovedmeny:

Naboforeninger

I Larvikdistriktet finnes en rekke historielag som har kulturvern som sin fremste oppgave.
Foreningene har store samlinger av verktøy, gårdsredskaper, bilder, håndarbeider osv, og de  
samler og nedtegner  beretninger om eldre tiders skikker og levesett.
De tar gjerne mot besøk.
 
Ved å åpne linkene til høyre kan du lese mer om hva som foregår i de de enkelte foreningene, og du finner en masse bilder.
 
(Bildene nedenfor vises automatisk i ca 5 sek)
 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen