Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Go to content

Frigjørings - og veterandagen 8. mai
Foreningen Fredriksvern verfts venner har den glede å inviterer til markering av Frigjørings - og veterandagen 8. mai 2018 på Fredriksvern verft.
 Sted:  Kadettbrakka Fredriksvern verft
Program:  
Kl. 1500:  Velkommen ved Dyveke Bast, Leder FVV
"Min fars historie fra aprildagene 1940" ved Dag Helge Tvedt
"Falne ved Luftvernregimenet" ved Kjell R. Bugge
Kl. 1600:  Bekransning av minnestein over de falne ved Luftvernregimentet ved Sersjantmajor  Inge Andersen.
Etter dette kan vi slutte oss til Sjømannsforeningens arrangement i Kirken  

Aktivitetsplan 2018 for  Fredriksvern Verfts Venner.

Mai
8.5.   Markering. Kransenedlegging minnesmerke
Luftvernregimentets falne
Onsdag 9. 5. Styremøte
17.5. Delta i Borgertoget  

Juni
Vaske og klargjøre våre utstillinger før sesongen starter  
Utgivelse av Værfts-Magazinet 02.2018
Onsdag 13.6. Styremøte
16.6.   Delta i Glade dagers åpningsparade  
24.6.  – 13.8. Bemanning av våre utstillinger onsdag, lørdag og søndag kl. 12.00 – 16.00

Juli
1.7. – 30.7. Bemanning av våre utstillinger onsdag, lørdag og søndag kl. 12.00 – 16.00  
Lørdag 7. juli Parkering i fm Dynekilslaget  
Fredag 6. og lørdag 7. juli  Parkering i fm Stavern Live
20 - 21 juli Stavernfesten - Parkering
To Arrangementer i Kommandantboligen, med omvisning og tidsriktig musikk/minikonsert.

August
1.8. -13.8. Bemanning av våre utstillinger onsdag, lørdag og søndag kl. 12.00 – 16.00  
Guide nytt kull Politihøgskolen i fm introduksjons uka

September
Tur for guider, vakter og flaggere, samt styret til sted etter nærmere avtale innen styret  
Onsdag 12.9. Styremøte

Oktober
Onsdag 10. 10. Styremøte
Bemanne utstillingene lørdager og søndager kl. 12.00-16.00 i fm høstutstillingen

November
Onsdag 14.11. Styremøte - Planlegge aktiviteter  2019
Utgivelse av Værfts-Magazinet 03.2018 (kan bli desember)

Desember
Lørdag 1.12.  Minnesamling  tysklandsstudentene – 75 år – medlemsmøte.  
Søndag 2.12. 1. søndag i advent:  Julekaffe i Kommandantboligen
Onsdag 12.12. Styremøte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Flagglistene for mai og juni er publisert på nettsiden.
 
Se listene under Flaggheising og følg linken.

Styremøte i FVV ble avholdt 11 april 2018
 
FVV's kontor i Kadettbrakka er åpent hver mandag fra 1000 - 1400.
 
Du er hjertelig velkommen!
Sist oppdatert 30.04.2018
Back to content