Foreningen - info - Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Gå til innhold

Hovedmeny:

Foreningen - info

Fredriksvern Verfts Venner er en ideell organisasjon som ble stiftet 31 januar 2002. Foreningen skal arbeide for å bevare og forskjønne Fredriksvern verft med Stavern fort og blokkhusene samt å formidle kunnskap om disse nasjonale kulturminners historiske og kulturelle betydning. Videre skal foreningen bidra til at Fredriksvern verft skal være en arena for kulturaktiviteter tilpasset bygningene og områdets historie og særpreg.

Som et ledd i informasjonsarbeidet forestår foreningens medlemmer guiding på verftsområdet. Om sommeren er det faste omvisninger flere ganger ukentlig. I tillegg er det mulig å bestille guidede turer for grupper hele året. Henvendelser om dette kan gjøres til venneforeningen direkte, eller til Vertsfunksjonen ved Fredriksvern Verft i Vakten v/Hovedporten. Venneforeningen står også for driften av Galeimuseet i Galeiskur nr 16 og Luftforsvarsmuseet i Kadettbrakka. Museene er åpne for publikum i sommerhalvåret, men kan åpnes for omvisning av grupper hele året. Foreningen utgir i tillegg et historisk magasin “Værftsmagazinet” som bringer artikler og bilder knyttet til verftets mangeårige historie som forsvarsanlegg. Medlemsskap i foreningen er åpent for alle.


(Bildene vises automatisk i ca 5 sek)

Kontortid/sted:
Kadettbrakka hver
mandag fra kl 1000 til kl 1400.

Kontaktinfo: 
Fredriksvern Verfts Venner 
Postboks 161 
3291 Stavern 

Orgnr: 
987 324 759 

Kontonr: 
2551.01.30955 

e-post: 
fvvstavern@hotmail.com 

 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen