Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Go to content
ÅRSMØTE 2018
 
Styret innkaller med dette til årsmøte i Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
torsdag 1. mars 2017 kl. 1800 i Auditoriet Galeiskur 16
 
 
Stemmerett på årsmøtet har kun medlemmer som har betalt sin kontingent i 2017, mens nylig innmeldte medlemmer er hjertelig velkommen – uten stemmerett.

Agenda:

Åpning:
- Åpning og velkommen ved leder FVV
- Valg av møteleder
- Valg av to desisorer og referent
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av agenda

Godkjenning av:
- Årsmelding 2017
- Revidert regnskap 2017
- Overskuddsanvendelse/dekning av underskudd
- Budsjettramme for 2018
- Vedtektsendringer

Saker fremmet av:
- Styret
- Øvrige medlemmer

Valg:
- Leder for 1 år
- 1 styremedlem for 1 år
- 3 styremedlemmer for 2 år
- 2 varamedlemmer for 2 år
- 2 medlem til valgkomiteen for 2 år
- 2 revisorer for 2 år
Etter årsmøte blir det enkel servering etterfulgt av et foredrag om status og planer for Fredriksvern verft i 2018.  Foredragsholder er festningsforvalter Trond Bergan.

Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest
onsdag 12. februar.

Velkommen !
Kjell R. Bugge (sign)
Leder
FVV
_______________________________________________________________________
 
Flagglistene for mars og april er publisert på nettsiden.
 
Se listene under Flaggheising og følg linken.

Styremøte i FVV ble avholdt 07 mars 2018
 
FVV's kontor i Kadettbrakka er åpent hver mandag fra 1000 - 1400.
 
Du er hjertelig velkommen!
Sist oppdatert 08.03.2018
Back to content