Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Go to content

Frigjørings - og veterandagen 8. mai
Foreningen Fredriksvern verfts venner har den glede å inviterer til markering av Frigjørings - og veterandagen 8. mai 2018 på Fredriksvern verft.
 Sted:  Kadettbrakka Fredriksvern verft
Program:  
Kl. 1500:  Velkommen ved Dyveke Bast, Leder FVV
"Min fars historie fra aprildagene 1940" ved Dag Helge Tvedt
"Falne ved Luftvernregimenet" ved Kjell R. Bugge
Kl. 1600:  Bekransning av minnestein over de falne ved Luftvernregimentet ved Sersjantmajor  Inge Andersen.
Etter dette kan vi slutte oss til Sjømannsforeningens arrangement i Kirken  

Aktivitetsplan 2018 for  Fredriksvern Verfts Venner

August
1.8. -13.8. Bemanning av våre utstillinger onsdag, lørdag og søndag kl. 12.00 – 16.00  
Guide nytt kull Politihøgskolen i fm introduksjons uka

September
Tur for guider, vakter og flaggere, samt styret til sted etter nærmere avtale innen styret  
Onsdag 12.9. Styremøte

Oktober
Onsdag 10. 10. Styremøte
Bemanne utstillingene lørdager og søndager kl. 12.00-16.00 i fm høstutstillingen

November
Onsdag 14.11. Styremøte - Planlegge aktiviteter  2019
Utgivelse av Værfts-Magazinet 03.2018 (kan bli desember)

Desember
Lørdag 1.12.  Minnesamling  tysklandsstudentene – 75 år – medlemsmøte.  
Søndag 2.12. 1. søndag i advent:  Julekaffe i Kommandantboligen
Onsdag 12.12. Styremøte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Flagglistene for juli og august er publisert på nettsiden.
 
Se listene under Flaggheising og følg linken.

Styremøte i FVV ble avholdt 12 september 2018
 
FVV's kontor i Kadettbrakka er åpent hver mandag fra 1000 - 1400.
 
Du er hjertelig velkommen!
Sist oppdatert 17.08.2018
Back to content